Over ons

Pompinstallaties.nl is een producent van hoogwaardige en probleemloze pompinstallaties. Het uit brabant afkomstige bedrijf heeft zich volledig toegelegd op de productie en alle daarbij kwalitatief behorende benodigdheden voor vervaardiging en levering binnen Europa van schoon- en vuilwater pompinstallaties.

De pompsystemen worden ruimschoots ingezet voor het verpompen van afvalwater uit woningen en gebouwen welke niet op de normale afschotriolering kunnen worden aangesloten. Meestal omdat deze zich te ver van- of onder peil van het hoofdriool bevinden. In dergelijke situaties zullen onze hoogwaardige pompinstallaties een belangrijk rendement bijdragen aan het goed functioneren van de afwatering van het betreffend kostbaar gebouw.

Onze jarenlange praktijk ervaring, een dosis dagelijkse nieuwsgierigheid voor techniek en onze complete produktkennis in de ruimste zin van het woord geeft ons de mogelijkheden het afvalwater te doen beheersen en calamiteiten en overstromingen daarbij te voorkomen.

Onze specialisten lopen inmiddels volledig over van produktkennis, inzicht en ervaring als het gaat om de materie pompinstallaties in het algemeen. De gezamenlijke interesse voor techniek is reeds omgedraait van hobby naar werk, en wel onder een zeer passende bedrijfsnaam: Pompinstallaties B.V.

Eenvoudig kunstje
Pompinstallaties.nl beschikt met voorsprong, over alle benodigde kennis en facetten. Voor en bij het ontwikkelen, produceren, plaatsen en installeren van een pompinstallatie welke vergelijkbaar met een kleine productie machine op fabriekslocatie, is een stukje specialisme en ervaring gewenst en benodigd.

Pompinstallaties.nl beschikt ruimschoots over die benodigde kennis, ervaring en mensenlijke interesse om een pompinstallatie te ontwikkelen, te produceren, te leveren, te plaatsen, het leidingwerk aan te sluiten, en deze onder fabrieksgarantie in bedrijf te stellen, jaarlijks te onderhouden en dat voor vele jaren, probleemloos pompplezier! Zo zien wij het graag bij Pompinstallaties.nl

Pompinstallaties.nl
Het bedrijf werkt veelal in opdracht of op de achtergrond van een aannemer of een installatieburo. Tevens adviseert en en informeert het bedrijf architekten en relaties over de verschillende mogelijkheden per unieke situatie. Immers wij helpen een ieder graag mee en zijn daar ook al helemaal klaar voor!

Een stukje geschiedenis.
Tot het moment dat Pompinstallaties.nl er medio het jaar 2000 een ommekeer aangaf werd elke pompinstallatie geleverd in onderdelen. De pompen fabrikant leverde de pompen, de besturing was afkomstig van een technische groothandel, de kunststof tank leverancier een construktiebedrijf of een betonfabriek leverde de putschacht en nog wat andere bedrijven leverde de resterende componenten zoals de bedrading en het leidingwerk. En al deze nog niet op elkaar afgestemde componenten werden vervolgens dan netjes bij elkaar uitgeleverd alszijnde: “een soort pompinstallatie”. Maar….. zo zeker niet bij Pompinstallaties.nl

Het zou ook erg raar over kunnen komen als een bedrijf over zichzelf verteld dat zij de beste zijn. Nog vreemder zou het zijn als een zichzelf respecterend bedrijf over zich zelf zou vertellen eigenlijk geheel niets goed te kunnen doen. Dat gezegd hebbende kiezen wij er daarom voor in deze rubriek enigszins bescheiden te vertellen waar pompinstallaties.nl tenminste toch echt graag de enige beste in zou willen zijn.

Plug and play.
Ook nu nog, anno 2019 worden pompinstallaties zoals hierboven omschreven uitgeleverd. Niemand die er raar van op kijkt omtrent de vele losse onderdelen of hier tenminste iets meer praktisch gericht over na denkt helaas. Maar….. zo zeker niet bij Pompinstallaties.nl

Zelf uitzoeken
De installateur krijgt vervolgens de opdracht om van al deze losse componenten waaronder: het leidingwerk, de bedrading, balkeerkleppen e.d. teszamen met een niet verantwoordelijk voelende leveranciers, de moeilijke opgaaf om van al deze componenten, trachten een pompinstallatie te doen samen bouwen. Maar….. zo zeker niet bij Pompinstallaties.nl

Dit is voor een ieder begrijpelijk haast ondoenlijk! Om van al deze losse onderdelen en vaak zelfs geheel ontbrekende componenten, een deuglijke pompinstallatie te vervaardigen zo concludeerde men bij Pompinstallaties.nl al snel.
Maar….. zo zeker niet bij Pompinstallaties.nl

Een verwarmingsketel of koelkast wordt toch ook gewoon “plug and play” stekkerklaar aangeleverd? Waarom een pompinstallatie dan niet?

Vreemd genoeg krijgt de installateur, welliswaar doch na veel tijdrovend bellen, informatie inwinnen en verloren arbeidstijd van al deze losse componenten doch veelal een redelijk functionerende pompinstallatie op locatie opgebouwd.

Oprichting van Pompinstallaties.nl
En juist daar waar deze installateurs ons mede raadpleegde om technische hulp en ondersteuning, ontstond voor ons het idee Pompinstallaties.nl op te richten.

Echter de verouderde traditie van pompinstallaties bouwen uit losse componenten werd door ons uiteraard direct van de hand gedaan. Het lijkt ons veel verstandiger de vele componenten af fabriek, juist en goed op elkaar af te stemmen. Inmiddels worden al vele jaren onze pompinstallaties af fabriek samengebouwd en als compleet produkt “plug and play” werkend, getest en als stekkerklare pompinstallatie inclusief handleiding uitgeleverd. Tevens voorzien van een enkel simpel artikelnummer en een eerlijke prijs!
Zo zien wij het graag bij Pompinstallaties.nl

Medio het jaar 2000 wordt er gelijktijdig met de sterke doorkomst van internet en webshops, door ons de gelijknamige productnaam Pompinstallaties B.V. bedacht welke uiteindelijk ook door de kamer van koophandel werd goedgekeurt en als zodanig ook werd opgericht. Pompinstallaties B.V. is opgericht door enkele technische mensen welke voorheen all-round medewerkers uit zowel de bouw, riolering, installatiewereld als ook de machinebouw.

Ook al lijkt het jaar 2000 nog niet zo heel lang geleden, technisch gezien is er inmiddels al weer heel veel veranderd. Ook pompinstallaties zijn soms aan veranderingen onderhevig en worden gestaag ook doorontwikkeld. Zo zien wij het graag bij Pompinstallaties.nl

Pompinstallaties.nl
Wij werken veelal in opdracht of op de achtergrond van een aannemer of een installatieburo. Tevens adviseren en informeren wij U graag over de mogelijkheden voor uw situatie.
Wij helpen U graag mee!

TELEFOONNUMMER

+31 (0)73 – 684 17 55

TELEFOONNUMMER

+31 (0)73 – 684 17 55