×

D31 - De weg van water

01 - De natuurlijke weg van water.
Water zal zich op natuurlijke wijze altijd naar beneden doen voortbewegen. Veelal onzichtbaar wordt zo ook afvalwater middels ondergrondse rioolbuizen eveneens steeds dieper naar beneden getransporteerd. Dit noemt men ook wel een drukloos riool onder afschot. Wanneer men bijvoorbeeld in een kelder te maken heeft met een dieper gelegen riool dan het uiteindelijke hoofdriool, kan het afvalwater zich niet meer op deze natuurlijke wijze verder doen stromen. In een kelder is men daarom vaak gebonden aan een pompinstallatie. Het rioolwater wordt dan vanuit de kelder door een pompinstallatie geforceerd weggepompt. Om hierbij onnodige calamiteiten te voorkomen dient een pompinstallatie te zijn voorzien van deuglijk en probleemloos goed op elkaar afgestemde componenten. Foutieve bezuinigingen of een tekort aan kennis zal op termijn veelal waterschade berokkenen.


02 - Wat gebeurt er in de pompinstallatie.
Het afvalwater vanuit een watertoestel dient op natuurlijke wijze de rioolinlaat van de pompinstallatie in te stromen. Afhankelijk van diverse factoren zullen de meegevoerde afvalstoffen in het rioolwater zich kortstondig gaan afscheiden. De zware afvalstoffen zullen zich op de bodem van de tank doen laten neerslaan. De veel lichtere afvalstoffen (zoals olie en vet) zullen zich juist naar de oppervlakte doen bewegen (gaan drijven). Met behulp van niveau sensoren, wordt het exacte waterniveau in de pompinstallatie bepaald. De niveau sensoren bepalen of de perspomp(en) AAN / UIT moet schakelen. Hierbij zullen de zwevende afvalstoffen in het afvalwater zich als eerste door de perspomp laten aanzuigen en onder hogedruk worden verpompt.


03 - Putschacht (tank) 
Elk component in- en aan de pompinstallatie heeft een belangrijke functie. De zwakste schakel bepaald de duurzaamheid van de hele pompinstallatie. Dat geld zeker voor de putschacht (opslagreservoir). Een belangrijke basis van de pompinstallatie wordt n.l. bepaald door de ruimte en diepte van de putschacht. Een goed geschikte putschacht beschikt over voldoende ruimte voor de perspomp(en) en beweeglijke sensoren. Ook dient de putschacht over voldoende opslagcapaciteit te beschikken. In de putschacht worden n.l. hoogwaardige componenten gemonteerd zoals; perspompen, niveausensoren, balkeerkleppen, kogelafsluiters en het pomp ophaal geleidingsysteem. Deze componenten dienen vakkundig en stevig te kunnen worden gemonteerd. Door de hoge chemische resistentie, de slijtvastheid, sterkte en het lichte gewicht worden onze putschachten veelal geproduceerd uit een zwarte HDPE kunststof. 


04 - Er zijn twee putschacht locaties te benoemen. 
Een voor aardinbouw (ondergronds) en een voor vorstvrije opstelling (bovengronds). Bij de bovengrondse opstelling dient men er rekening mee te houden dat deze daadwerkelijk vorstvrij wordt geplaatst. 


05 - Open beluchtingsleiding.
Elke pompinstallatie dient te zijn voorzien van een open beluchting. Met deze open beluchting wordt bedoeld; een leiding welke rechtstreeks naar de buitenlucht is aangebracht, voor de in- maar ook uitstroom van lucht. Op het moment dat er water de pompinstallatie instroomt, zal de aanwezige lucht in de putschacht door deze open beluchting uit de pompinstallatie kunnen ontsnappen. Echter wanneer de perspomp het water wegpompt gebeurt het omgekeerde. De open beluchting voert dan juist weer buitenlucht aan. De openbeluchting zorgt dus voor een goede lucht verplaatsing (volume) tijdens het instromen en het verpompen van afvalwater. 


06 - Opmerking voor de open beluchtingsleiding. 
Tijdens het instromen van het afvalwater kan deze open beluchtingsleiding plots even stinken. Dit komt omdat de naar buiten verplaatste hoeveelheid lucht in een open verbinding staat met het vervuild afvalwater in de pompinstallatie. Het is daarom aan te raden deze open beluchtingsleiding bijvoorkeur op een juist gekozen plaats naar de buitenlucht aan te brengen. Het niet kunnen "ademen" door de pompinstallatie zorgt voor een slechte instroom van het afvalwater en het mogelijk gaan borrelen van de aangesloten watertoestellen en sifons. 


07 - Rioolbeluchter verboden!
Het is nadrukkelijk verboden, deze open beluchtingsleiding middels een rioolbeluchter in een luchtstroom richtingen te doen afsluiten! Een rioolbeluchter dient dus te worden verwijdert.


08 - Kabelbeschermingbuis. 
Een kabelbeschermingsbuis is een flexibele slang met daarin een trekkoord. Met behulp van het trekkoord is deze flexibele slang geschikt als doorvoerleiding voor de bekabeling van pomp(en) en sensoren vanaf de pompinstallatie naar de elders geplaatste schakelkast. Een tweede kabelbeschermingsbuis kan echter eveneens zorgdragen voor gebruik als open beluchtingsleiding. 


09 - Putdeksels. 
Putdeksels (afdekkingen) worden gebruikt om pompinstallaties tijdens aardinbouw snel en toegankelijk, luchtdicht en veilig af te sluiten. Onze putafdekkingen zijn telescopisch in hoogte verstel- en kantelbaar, om snel en gemakkelijk een juiste aansluithoogte met het maaiveld te kunnen realiseren. Tevens heeft het putdeksel vaak als functie ook auto- en vrachtverkeer te doen laten overgaan. Hiervoor zijn putdeksels in verschillende verkeersklasse leverbaar. Uit veiligheidsoverweging adviseren wij met name bij diepe pompinstallaties een deksel alarm te doen toepassen. Wanneer het deksel van de gevaarlijk diepe pompput wordt geopend gaat er een alarm af.


10 - Putinlaat. 
Om het afvalwater van het gebouw aan te kunnen sluiten op de pompinstallatie is deze voorzien van ten minste een putinlaat (invoeraansluiting). De hoogte van deze putinlaat dient na plaatsing van de pompinstallatie minimaal gelijk, danwel lager te zitten dan het aan te sluiten afvoerriool. Om een noodzakelijke waterbuffer en een goed functioneren van de perspomp te kunnen realiseren, is de bodem (onderzijde) van elk type pompinstallatie altijd 700mm lager gelegen dan de diepste putinlaat. 


11 - Persleiding. 
De uiteindelijke afvoer aansluiting, waardoor het afvalwater onder hogedruk wordt weggepompt, noemt men: "de persleiding of het persriool". Omdat het afvalwater in deze persleiding onder hogedruk wordt verpompt, kan deze persleiding normaliter van een veel kleinere diameter zijn dan de aangesloten afvoer riolering. Om de grote waterdrukken te kunnen weerstaan is deze persleiding gemaakt van een hiervoor geschikt leiding materiaal. Hiervoor wordt veelal HD-PVC (donkergrijs/blauw) en HDPE (zwart) leidingwerk gebruikt. Een gewoon traditionele PVC rioolbuis is hiervoor ook NIET geschikt! 


12 - Balkeerklep. 
Omdat het enkele meters omhoog verpompte rioolwater in deze persleiding van nature weer terug naar beneden de putschacht wil instromen als de pomp afslaat, is er tussen de perspomp en de persleiding een noodzakelijke balkeerklep gemonteerd. Deze balkeerklep laat water alleen in opwaartse richting door. Het omhoog verpompte water kan middels deze balkeerklep dus niet weer terug de putschacht instromen. Met name bij een vuilwater pompinstallatie mag nooit een veerbelaste terugslagklep worden toegepast. Deze zal door verkleving van afvalstoffen doen blokkeren, met storing als gevolg.


13 - Kogelafsluiter. 
Naast elektrotechnische componenten is het eveneens van belang dat het leidingwerk en overige mechanische componenten goed functioneren. Om een mogelijk onderhoud en inspectie aan de perspomp of balkeerklep te kunnen uitvoeren is het raadzaam voorbij de balkeerklep een kogelafsluiter te plaatsen. De kogelafsluiter (kraan) kan tijdens onderhoud, inspectie werkzaamheden en/of calamiteiten tijdelijk worden afgesloten. Het verpompte afvalwater in de persleiding kan tijdens mogelijke calamiteiten of onderhoud werkzaamheden zo niet terugstromen. 


14 - Pompgeleiding. 
Een vuilwater pompinstallatie (voor aardinbouw) is veelal voorzien van een pompgeleidingset. Een pompgeleidingset is een mechanische constructie om de perspomp(en) makkelijk in- en uit de pompinstallatie te kunnen halen. Doormiddel van een RVS pompophaalketting kan de perspomp (zonder losdraaien van koppelingen) direct uit de pompinstallatie worden getild. Door de perspomp met behulp van deze geleidingset weer terug in de pompinstallatie te laten zakken, kan deze zich onder water (onzichtbaar) weer op de juiste manier aan de persleiding koppelen. Een onmisbaar systeem voor een snelle perspomp inspectie, in vaak vies en vervuild rioolwater. 


15 - Perspompen (dompelpompen).
Het soort rioolwater, de hoeveelheid te verpompen materie, de opvoerhoogte en de te overbruggen afstand bepalen welke perspomp het meest geschikt is voor een betreffende situatie. Om dit goed te kunnen bepalen is het noodzakelijk te weten wat voor soort afvalwater men wil lozen. Enkele soorten afvalwater zijn; schoon regenwater, vervuild rioolwater, vezelhoudend afvalwater, slib- en zandhoudend afvalwater of chemisch agressief afvalwater. Elk soort afvalwater dient echter vet- en olievrij te zijn alvorens men het gaat verpompen. Ook dient de temperatuur van het afvalwater niet aanhoudend hoger te zijn dan 30 t/m 40 graden. Voor elk soort, type en hoeveelheid afvalwater is wel een geschikte perspomp leverbaar. Er zijn ook ruim inzetbare (universele) perspompen leverbaar welke geschikt zijn voor vele diverse soorten afvalwater. Afvalwater heeft tevens een koelwater functie. Afhankelijk van de opvoer hoogte, de afstand (lengte) van de persleiding, de hoeveelheid- en soort afvalwater is eerder met behulp van deze factoren al een juiste perspomp bepaald. Bijna alle type perspompen zullen zich eveneens tegen motorverbranding afkoelen met behulp van dit zelfde afvalwater. Een perspomp welke droogdraait (geen water verpompt) heeft onvoldoende motorkoeling en zal daardoor in bijna alle gevallen tenminste inwendig verbranden. 


16 - Besturing. 
Om het verpompen van het rioolwater en mogelijk verbranden van de perspomp te voorkomen zijn betrouwbare sensoren benodigd. Deze hoogwaardige sensoren in combinatie met een goede pompbesturing zullen de belangrijkste functie doen bijdragen voor een langdurig, herhaaldelijk en naar juistheid aansturen van de perspomp(en). 


17 - Pompinstallatie Duo | Quatro. 
Wij produceren ook pompinstallaties met 2 perspompen (Duo) of 4 perspompen (Quatro). Niet alleen zitten er in dergelijke pompinstallaties meerdere perspompen, ook alle overige componenten zijn hier veelal dubbel uitgevoerd. Elke pompinstallatie welke is uitgevoerd met meer dan een perspomp, dient eveneens te zijn voorzien van een dan noodzakelijke pompcontroller (besturing). Deze pompcontroller is onmisbaar voor een juiste aansturing van meerdere perspompen. Uiteraard hebben twee perspompen een hogere pompcapaciteit dan een enkele perspomp. Echter veelal is de uiteindelijke betrouwbaarheid van een dergelijk meervoudig pompsysteem, veelal de reden waarom meerdere pompen zijn gemonteerd. Mocht er zich onverhoopt plots een mechanische pompstoring optreden, juist dan is de tweede perspomp zeer effectief en functioneel. De pompinstallatie neemt echter veelal onopgemerkt in pompcapaciteit tijdelijk af maar blijft voldoende verpompen met behulp van de tweede perspomp. De aangesloten pompcontroller zal de defecte perspomp opmerken en geeft hiervan een alarm. De overgebleven reserve perspomp neemt moeiteloos direct de functie van de defecte perspomp over en zal in bijna alle gevallen nog ruim voldoende water doen verpompen. Het DUO pompsysteem zal een mogelijke ramp als gevolg van waterschade dus voorkomen. 


18 - Opmerkingen pompinstallaties (DUO). 
Wanneer regenwater op een pompinstallatie is aangesloten, is een meervoudig pompsysteem vaak een vereiste noodzaak om overstroming tijdens een pompstoring te voorkomen. 


19a - Maximale betrouwbaarheid.
Als enige in Europa levert Pompinstallaties B.V. zelfs een Quatro pompsysteem (pompput uitgevoerd met 4-perspompen). Naast het sterk beheerst energieverbruik, door het 4-voudig opschakelend pompvermogen, kan men tevens met of zonder noodstroomaccu en GSM module bewaking, het altijd functioneren van deze pompinstallaties tot een maximaal niveau garanderen. ​Bij weinig regen op het groot beregent oppervlak zal 1 perspomp voldoende pompcapaciteit genereren voor de afvoer van deze minimale regenval. Naar mate de regenval toeneemt zal ook de pompinstallatie tot 4 x doen opschakelen in pompcapaciteit. Naast een enorm opschakelend pompvermogen is dit Quatro pompsysteem extreem betrouwbaar. Er dienen dus eerst 4 pompen stuk te gaan, waarvan direct al eerder een alarmering volgt, alvorens het pompsysteem volledig uitvalt. Mits de aanwezigheid van voedingspanning mede kan worden gegarandeerd is uitvallen van deze Quatro onmogelijk.

19b - Toepassing Quatro (4-pomps):
Bij groot beregende opppervlaktes, bedrijfs terreinen, geschakelde garageboxen, parkeerterreinen, laaddock's etc.


20 - Onderhoudscontract voor uw pompinstallatie. 
Voor elke pompinstallatie is periodiek deskundig onderhoud en inspectie noodzakelijk. Het is echter raadzaam uw pompinstallatie met regelmaat te laten inspecteren op mogelijke slijtage of mechanische gebreken. Wij adviseren en leveren onze relaties indien gewenst graag een compleet jaarlijks onderhoudscontract inclusief het reinigen van alle aangesloten vloerputten en lozingstoestellen. Pompinstallaties b.v. informeert u graag over de mogelijkheden voor uw specifice situatie. 


21 - Kennis van pompinstallaties. 
Het ontstaan van de pomp hebben wij niet uitgevonden. Wel zal Pompinstallaties b.v. haar kennis over de vele componenten verder blijven uitbreiden om deze naar juistheid te kunnen toepassen in onze "plug and play" pompsystemen. Pompinstallaties b.v. veelzijdig in even zoveel uniek zijnde praktijk situaties. 


22 - Pompinstallaties B.V. 
Fabrikant van schoon- en vuilwater pompinstallaties 
Kempenlandstraat 21 - 5262 GK VUGHT 
Postbus 2015 - 5260 CA VUGHT 
Nederland 
T: +31 (0)73 - 684 17 55 
S: www.pompinstallaties.nl 
E: info@pompinstallaties.nl 


Wenst u meer informatie of heeft u interesse?
Neem dan contact met ons op.

© Copyright by Pompinstallaties B.V.