×

D10 - Het bedrijf

 

 

 

Drink- en afvalwatersystemen.
Pompinstallaties B.V. is een producent van hoogwaardige en probleemloze pompinstallaties voor levering binnen Europa.
Het bedrijf heeft zich volledig toegelegd op de productie van "plug and play systemen" en alle daarbij behorende benodigdheden voor het vervaardigingen en leveren van drink- en afvalwater installaties. De pompsystemen worden ingezet voor het verpompen van afvalwater uit woningen en gebouwen welke niet op de normale afschotriolering kunnen worden aangesloten. Normaliter wordt een dergelijke pompinstallatie ingezet omdat het afvoerpunt zich te ver van- of onder peil van het hoofdriool bevind. In dergelijke situaties zullen onze hoogwaardige pompinstallaties een belangrijk rendement bijdragen aan het goed functioneren van de afwatering van het betreffende gebouw.
Onze jarenlange ervaring teszamen met een dosis dagelijkse nieuwsgierigheid voor techniek en een complete produktkennis in de ruimste zin van het woord, brengt ons de vaardigheden het afvalwater te doen beheersen en ongewenste calamiteiten en overstromingen alsmede te voorkomen. Onze specialisten beschikken over de benodigde produktkennis, inzicht en ervaring als het gaat om de materie pompinstallaties in het algemeen. De gezamenlijke interesse voor techniek is reeds omgedraait van hobby naar werk en wel onder een zeer toepaselijke bedrijfsnaam: Pompinstallaties B.V.

Eenvoudig kunstje.
Pompinstallaties B.V. beschikt met voorsprong, over alle benodigde kennis en facetten bij het ontwikkelen, produceren, plaatsen en installeren van een pompinstallatie, welke vergelijkbaar is met een kleine productie machine op locatie. Een extra stukje specialisme en ervaring is gewenst en benodigd. De benodigde kennis, ervaring en mensenlijke interesse om een pompinstallatie te ontwikkelen, te produceren, te leveren, te plaatsen, aan te sluiten en deze inclusief het leidingwerk onder fabrieksgarantie in bedrijf te stellen. Maar ook het jaarlijks onderhoud zorgt hierbij voor vele jaren, probleemloos pompplezier! Zo zien wij het graag bij Pompinstallaties B.V. 

Pompinstallaties B.V.
Het bedrijf werkt in opdracht van particulieren, aannemer of een installatieburo. Tevens adviseert en en informeert Pompinstallaties B.V. architekten en vele relaties over de verschillende mogelijkheden per unieke situatie. Immers wij helpen een ieder graag mee. Wij staan er al helemaal klaar voor!

Vier basis systemen.
Om het leveringsprogramma te verduidelijken is deze verdeeld in enkele hoofdgroepen. Compleet werkende standaard pompinstallaties (kleine machines) welke op basis van hen inbouwlocatie, zijn onderverdeeld in 4 produktgroepen te weten;

 
01 - Pomp voor op de vloer
       Voor toepassing, vorstvrij geplaatst op een binnenvloer.
02 - Pomp voor in de vloer
       Voor vaste toepassing en plaatsing in een te storten betonvloer.
03 - Pomp voor in maaiveld
       Voor vaste toepassing buiten in de zandgrond, met of zonder grondwaterdruk.
04 - Pomp inbouwset
       Voor toepassing bij renovatie van bestaande pompput of voor de inbouw in een loze putschacht.

© Copyright by Pompinstallaties B.V.