×

B10 - Onderhoud

Aanvragen onderhoud.
Onderhoud aan een pompinstallatie kan per e-mail worden aangevraagd. Geef in de e-mail aan dat u onderhoud wenst aan een pompinstallatie. Hierna ontvangt u een onderhoudsformulier inclusief een actuele tarievenlijst. Dit onderhoudsformulier graag ingevuld en ondertekend retourneren. De service afdeling maakt vervolgens een onderhoudsafspraak met het aangegeven contactpersoon.


Herhaling jaarlijks onderhoud.
Indien gewenst kunnen wij u herhaaldelijk opnieuw aan het onderhoud herinneren. Een herinnering aan het onderhoud is geheel vrijblijvend. Wij verplichten onze relaties dus niets!


Periodiek onderhoud.
Elke pompinstallatie is voorzien van mechanische en elektronische componenten welke periodiek toezicht vereisen. Lees 
de meegeleverde handleiding altijd goed door. Om een goed en veilig functionerende pompinstallatie te behouden is onderhoud noodzakelijk. Laat elke pompinstallatie tenminste eens per jaar door gespecialiseerde monteur(s) inspecteren en controleren. Hiermee voorkomt men plotselinge calamiteiten, onveilige elektrische situaties, waterschade en hoge reparatie kosten. Zonder periodieke controle zijn technische componenten onveilig en kwetsbaar!