×

D37 - Euro norm EN1825

EURO Normering (NEN-EN 1825) 
Het bedrijfsmatig lozen van olie, benzine, vetten, zetmeel etc. is in Europa niet toegestaan (verboden).
Binnen Europa is het wettelijk vastgestelt deze stoffen te doen scheiden van uw afvalwater volgens de gestelde Euronorm (NEN EN-1825).
Het lozen van eerder genoemde stoffen mag dus niet direct plaats vinden op het riool.

Capaciteits berekeningen (volgens NEN-EN 1825)
Om deze afvalstoffen naar juistheid te kunnen doen scheiden uit uw afvalwater, beschikt Pompinstallaties B.V.
over rekensoftware voor het juist bepalen van de capaciteit van een Euro afscheider.
Na het invoeren van uw gegevens berekent Pompinstallaties B.V. met behulp van deze rekensoftware
nauwkeurig de capaciteit van uw benodigde afscheider.
Deze capaciteitsbepaling wordt U met de Euro afscheider meegeleverd.
Capaciteitsberekeningen worden vastgestelt volgens de Euronormering: NEN-EN 1825.

Voorkom schade aan uw pompinstallatie!
Genoemde vetachtige stoffen zijn tevens schadelijk voor het juist functioneren van een pompinstallatie.
Het is in dergelijke situaties noodzakelijk de Euro afscheider, altijd voor een mogelijk aanwezig zijnde pompinstallatie te plaatsen.

© Copyright by Pompinstallaties b.v.