×

B40 - Machine nummer


Waarom is een machine nummer zo belangrijk?
Een machine nummer wordt door onze monteur op de besturingskast van de pompinstallatie aangebracht. Middels dit machine nummer worden zoveel mogelijk gegevens over de betreffende pompinstallatie verzameld. Naast alle technische gegevens, zoals het type perspompen, besturingskast etc. worden ook installatie foto's, contactpersonen, onderhoud history en overige informatie met betrekking tot de pompinstallatie in ons systeem geregistreerd en opgeslagen. Immers een pompinstallatie betreft een machine welke ergens op een unieke locatie, veelal onzichtbaar is geplaatst.


Wat is het nut van een machine nummer?
Met dit uniek zijnde machine nummer kunnen wij direct veel informatie en specifieke wensen en instructies inzien. Dit kan zijn informatie over bijvoorbeeld het type pompinstallatie of de locatie waar de pompinstallatie zich in- of rondom een woning of het gebouw bevind. Maar bijvoorbeeld ook bij wie onze monteur(s) zich moeten melden tijdens calamiteiten als de bewoner(s) op vakantie zijn. Kortom het is ons logboek over de installatie maar ook eventuele klant specifieke wensen.


Aanbrengen van een machine nummer.
Heeft uw pompinstallatie geen machine nummer dan raden wij u aan deze door ons te laten aanbrengen. Met een machine nummer is ook uw pompinstallatie in ons systeem bekent, gedocumenteerd en omschreven. Onze monteur(s) herkennen daarmee uw specifieke pompinstallatie waardoor zij functioneel, direct en adekwaat kunnen handelen tijdens het jaarlijks onderhoud en/of bij plotselinge calamiteiten.


Ons advies:
Vraag bijvoorkeur altijd een inbedrijfstelling (IBS) en het machinenummer bij ons aan. Daarmee bent u verzekerd van een juist geinstalleerde installatie welke jarenlang functioneerd. Middels het aangebrachte machinenummer kunnen wij tevens ook uw specifieke pompinstallatie in ons systeem herkennen,  documenteren en duurzaam onderhouden. 


Pompinstallaties B.V.
Service & Onderhoud