×

1.01 - Het bedrijf

Pompinstallaties.NL
Tot het moment dat Pompinstallaties.NL er medio 2000 een ommekeer aangaf werd elke pompinstallatie geleverd in onderdelen.
De pompen fabrikant leverde de pompen, de besturing was afkomstig van een technische groothandel,
de kunststof tank leverancier een construktiebedrijf of een betonfabriek leverde de putschacht en nog wat andere
bedrijven leverde de resterende componenten zoals de bedrading het leidingwerk etc.
Al deze niet op elkaar afgestemde componenten werden dan netjes bij elkaar uitgeleverd alszijnde de pompinstallatie.
Zeker niet bij ons, maar ook nu nog, anno 2018 worden pompinstallaties zo als hierboven omschreven uitgeleverd.
Niemand die raar op kijkt van de vele onderdelen of hier tenminste iets meer praktisch gericht over na denkt helaas.

Zelf uitzoeken
De installateur kreeg vervolgens de opdracht om van al deze losse componenten waaronder: het leidingwerk,
de bedrading en zich niet verantwoordelijk voelende leveranciers, een pompinstallatie te doen samen bouwen.
Dit is voor een ieder begrijpelijk haast ondoenlijk met al die losse en zelfs ontbrekende componenten,
zo concludeerde men al snel.

Een verwarmingsketel of koelkast wordt toch ook gewoon "plug and play" stekkerklaar aangeleverd,
waarom een pompinstallatie niet?
Vreemd genoeg kreeg de installateur, doch na veel bellen, informatie inwinnen en arbeidsloon,
van al deze losse componenten veelal doch een redelijke pompinstallatie op locatie opgebouwd.

De oprichting van Pompinstallaties.NL
En juist daar waar deze installateurs ons raadpleegde om technische hulp,
ontstond voor ons het idee Pompinstallaties.NL op te richten.
Echter deze verouderde traditie van pompinstallaties bouwen uit losse componenten
werd door ons uiteraard direct van de hand gedaan en juist omgezet tot een goed
op elkaar afstemmen van componenten welke als samen gebouwd compleet produkt.
Complete "plug and play" stekkerklare pompinstallaties.
Tevens voorzien van een simpel artikelnummer en een eerlijke prijs!

Medio 2000 wordt er gelijktijdig met de sterke doorkomst van internet en webshops
ook door ons de gelijknamige productnaam Pompinstallaties B.V. bedacht welke
door de kamer van koophandel werd goedgekeurt en als zodanig is opgericht
door enkele van onze technische mensen.
Voorheen all-round werknemers uit zowel de bouw, riolering, installatiewereld en machinebouw.
Ook al lijkt het nog niet lang geleden, technisch gezien is er inmiddels al weer heel erg veel veranderd.

Enkele basis pompsystemen
Compleet werkende standaard pompinstallaties (kleine machines),
welke op basis van hen inbouwlocatie, zijn onderverdeeld in 4 produktgroepen.
Te weten;

01 - Pomp voor op de vloer
Voor toepassing, vorstvrij geplaatst op een binnenvloer.

02 - Pomp voor in de vloer
Voor vaste toepassing en plaatsing in een te storten betonvloer.

03 - Pomp voor in maaiveld
Voor vaste toepassing buiten in de zandgrond, met of zonder grondwaterdruk.

04 - Pomp inbouwset
Voor toepassing bij renovatie van bestaande pompput of voor de inbouw in een loze putschacht.


Eenvoudig kunstje
Ondanks onze gewaardeerde collega's beschikt Pompinstallaties B.V. met voorsprong, over echt ALLE benodigde kennis en facetten.
Bedenk dat het ontwikkelen, produceren en plaatsen van een pompinstallatie
niet ver afwijkt van bijvoorbeeld het doen plaatsen en installeren van een productie machine op fabriekslocatie.
Pompinstallaties.NL beschikt over de benodigde kennis en mensenlijke interesse en ervaring om een pompinstallatie te ontwikkelen,
te produceren, te leveren, te plaatsen, het leidingwerk aan te sluiten, het onder fabrieksgarantie in bedrijf te stellen, te onderhouden
en dat voor vele jaren, probleemloos pompplezier!

Het bedrijf heden
Pompinstallaties.NL - Producent van hoogwaardige pompinstallaties.
Het Brabantse bedrijf heeft zich volledig toegelegd op de productie, levering, elektronica
en alle daarbij kwalitatief behorende benodigdheden, van schoon- en vuilwater pompinstallaties.
Het bedrijf is met name gespecialiseerd in het produceren van probleemloze pompinstallaties
voor het verpompen van afvalwater uit woningen en gebouwen welke niet op de normale afschotriolering
kan worden aangesloten (onder peil van het hoofdriool).
In dergelijke situaties zullen onze hoogwaardige pompinstallaties een belangrijk rendement bijdragen
aan een goed functionerende riolering van het betreffend kostbaar gebouw.

Pompinstallaties.NL - Wij helpen U daar graag mee!

 

Copyright by Pompinstallaties B.V.