×

D40 - Plaatsen inbouwset

Op een groot bouwproject blijken enkele diepe pompinstallaties in de betonfundering te zijn geplaatst, zonder enig leidingwerk en of benodigde pompen. De gronddrainage rondom de forse fundering van de 5 gebouwen kan hierdoor niet functioneren. Er is hier dus sprake van mis communicatie met grote nadelige gevolgen! Door een van Nederlands grootste aannemers wordt aan Pompinstallaties B.V. gevraagd of wij op locatie aldaar toch nog een gewenst pompsystemen in kunnen bouwen. De putschachten zijn reeds rondom volledig in beton gestort. Deze volledig gesloten foutieve putschachten zijn elk gesitueerd op maaiveld niveau in zeer forse parkeerkelders welke weer gelegen zijn onder de vijf hoge woontorens. Een groot bijkomstig nadeel voor de uitvoering van de werkzaamheden is hierbij dat de bestaande kunststof putschachten rondom inmiddels volledig zijn ingestort met beton. Er is dus nog geen enkele noodzakelijke aansluiting en/of kabeldoorvoer in de putschachten aanwezig. Mede omdat de aannemer ons meld dat niemand deze klus aandurft besluiten wij ook eerst maar eens even een inspectiebezoek brengen. Ondanks ons vergaande specialisme, in deze wel net zo verstandig menen wij.

Bij elke putschacht blijken de noodzakelijke kabeldoorvoeren en persleidingen tijdens het instorten inderdaad vergeten. Zeker geen ideaal voorbeeld, maar ​Pompinstallaties B.V. kan dit probleem aldaar wellicht doch volledig doen herstellen met behulp van een inbouwset. Laten wij maar eens kijken hoe dat in een dergelijk moeilijke situatie gaat?


1. Aankomst op het bouwproject. Eerst gaan we ons even netjes melden bij de hoofduitvoerder. Na kort overleg aanvangen we onze werkzaamheden.


2. In de eerste parkeergarage treffen we de eerder bezochte putschacht aan welke rondom reeds keurig is bestraat. Op de foto hierboven hebben we een deel van het straatwerk rondom het putdeksel reeds verwijdert. Op ongeveer 45 cm diepte stuiten we op het beton dat rondom de putschacht is gestort. Er is ons gevraagd om het leidingwerk (persleiding, kabeldoorvoer en beluchting) tenminste boven de grond uit te laten komen en bijvoorkeur op de kelderwand te monteren. Het herbestraten en aansluiten van de bekabeling en persleiding is voor een latere zorg.
 


3. De bestaande putschachten hebben elk een bodemdiepte van ca. 350 cm. Op de bodem en langs de wand van deze putschacht wordt door ons straks het pompgeleidingsysteem geplaatst.
 


4. Omdat de putschacht wel een inlaat heeft (welke in werking is en moet blijven) is in de putschacht een tijdelijke noodpomp geplaatst. Met behulp van de blauwe afvoerslang kan de noodpomp het overtollig water doen blijven wegpompen.


5. Zoals eerder vermeld is ook deze putschacht rondom volledig en ruim ingestort met beton. Het doorboren van de putschachtwand is zonder graafwerk onmogelijk geworden. De enige mogelijkheid voor het aanbrengen van doorvoerleidingen is net onder de betonrand en wel 32 cm onder maaiveldhoogte.
 


6. Op deze foto is goed zien hoe de doorvoeren onder de betonrand naar de bestaande kelderwand worden doorgestoken.
 


7. Inmiddels is onze monteur bezig het pompgeleidingsysteem te monteren in de putschacht. Ook hier is de diepte van de putschacht (350 cm) zichtbaar. Wanneer de monteur zijn armen getrekt omhoog zou steken zijn deze op vloerniveau niet zichtbaar.
 


8. Het opengebroken gat voor de doorvoerleidingen wordt verder opgevuld met cement. Het aangebracht nieuw leidingwerk komt zo goed vast te zitten en blijft op zijn plaats.


9. Het voetstuk van de pompgeleiding (groen) is onder water en onder de blauwe balkeerklep nog net zichtbaar. De zwarte persleiding draait zich met wat bochten achter de RVS geleidingstangen weg richting de rechtsboven gelegen doorvoer. Normaal gesproken gaat deze zwarte persleiding achter de RVS geleidingstangen door de putschacht naar buiten. Ook zijn de RVS pompgeleidingstangen en de persleiding reeds in de putschacht aangebracht. Tevens gebruikt men ook een RVS ophaalketting waaraan straks de RVS perspomp kan worden opgehaald.
 


10. Door voldoende kabellengte aan de perspomp te behouden, kan deze perspomp bij latere inspectie werkzaamheden omhoog worden uitgetilt. Hiervoor wordt een gedeelte van de pompkabel opgerold en opgehangen in de pompinstallatie. De gebruikte pompkabel is van een speciaal hiervoor ontwikkeld kabelsoort.
 


11. Hier ziet men hoe de RVS perspomp (met zwart handvat) met behulp van het pompgeleidingsysteem zich onderwater heeft gekoppeld. Door de perspomp langzaam aan het RVS ketting onder water te doen laten zakken koppelt deze zichzelf aan de pompgeleiding. De geleidingsklauw borgt de perspomp aan de persleiding. Het rode drijfvlotter (rechts op de foto) schakelt de RVS perspomp aan en uit. Het op de foto nog zichtbaar zijnde oranje touw zit vast aan de hier nog aanwezig zijnde noodpomp.
 


12. Het inwendig aanbrengen van de pompgeleiding met RVS perspomp zijn volgens plan uitgevoerd. De aansluitingen van de pompinstallatie zijn (volgens opdracht) tot bovengronds en tegen de kelderwand aangebracht. Met iets meer genomen moeite hebben we ook onze monteur uit de putschacht gehaald en direct ook het door ons opengebroken straatwerk weer netjes hersteld. Pompinstallaties B.V. en haar opdrachtgever kunnen ook over deze pompinstallatie beide weer tevreden zijn.
 


13. Aan het eind van deze werkdag gaat de streng beveiligde bouwplaats sluiten. Nog snel even een foto voor een van de vijf hoge wooncomplexen dan maar. Morgen zijn we er weer voor het ombouwen en aanpassen van de andere putschachten.
 


© Pompinstallaties B.V.