×

D30 - De pompinstallatie

Een pompinstallatie bestaat eenvoudig gezegd uit een verzameltank met daarin een perspomp en diverse regelapparatuur voor de aansturing en/of alarmering van de pompinstallatie. Het te lozen afvalwater wordt in een opvangtank van de pompinstallatie verzameld, om het vervolgens door de perspomp via een drukriolering (persleiding) verder te worden getransporteerd. Afhankelijk van de locale situatie, de benodigde pompcapaciteit en de bedrijfszekerheid van een pompinstallatie, kan elke pompinstallatie (met 1 of 2 perspompen) een uniek zijnde machine worden genoemd.

 


2-Pomps bedrijfszekerheid.
Meerdere perspompen in een en dezelfde pompput wordt ook wel een 2-pomps systeem of het DUO-pomps systeem genoemd. Dit 2-pomps systeem kan uiteraard een hogere pompcapaciteit genereren dan een enkele gelijkwaardige perspomp. Echter voor ons is er vaak een geheel andere reden om het 2-pomps systeem toe te passen namenlijk: De bedrijfszekerheid van het 2-pomps systeem. Ongeacht bij een mogelijke pomp uitval, pompstoring of een tekort aan pompcapaciteit van een der beide perspompen, zal de andere perspomp (mede) in werking doen treden. Hieronder ziet men een en de zelfde pompput met 1-pomps of het tegen meerprijs leverbare 2-pomps systeem afgebeeld. Het 2-pomps systeem is zeer efficiënt en vele malen meer bedrijfszekerder. 2-pomps = betrouwbaarheid.

 

  
 Kwaliteit.
Elk zich zelf respecterend bedrijf zal zeggen kwaliteit te doen leveren en verkopen, maar is dat ook zo?
Een goed product, zo ook zijn onze pompinstallaties, zijn o.a. herkenbaar aan de vormgeving en de materiaal eigenschappen. Een professionele pompinstallatie is dan ook vele jaren langdurig in staat om schoon- of vervuild afvalwater, inclusief vaste bestandsdelen, probleemloos te verpompen naar hoger- of verder gelegen rioolstelsels. Een essentieel onderdeel ter verkrijging van een goede pompinstallatie is het naar juistheid toepassen en op elkaar afstemmen van hoogwaardige componenten. Om ook het juist functioneren van onze pompinstallaties te kunnen garanderen wordt elk "plug and play" pompsysteem dat onze fabriek verlaat uitvoerig getest op het naar juistheid functioneren van alle technische en mechanische componenten.Enkele aandachtspunten bij het installeren.
Om vergissingen bij het installeren en aansluiten van een pompinstallatie te voorkomen, dient men naast de inlaat, uitlaat (persleiding), veiligheidsvoorzieningen en de bekabeling van een pompinstallatie zeker ook rekening te houden met een noodzakelijke beluchtingsleiding. Deze open beluchtingsleiding met de buitenlucht zorgt voor een goede instroming van het afvalwater naar de pompinstallatie. Hierdoor kan de aanwezige lucht in de pompinstallatie tijdens het instromen van afvalwater naar buiten ontsnappen. Hiermee voorkomt men het borrelen van vloerputten en sifons. De open beluchting zorgt er ook voor dat de pompinstallatie zich niet vacuum zuigt tijdens het wegpompen van het rioolwater. Tijdens het pompen wordt dus door deze beluchtingsleiding lucht van buiten aangetrokken! Een open beluchtingsleiding voorkomt ergenis van borrelende sifons, stinkende vloerputjes of een foutieve druksensor niveau metingen. Aanbevolen open beluchtingsleiding: Minimaal Ø 75 mm.

Tevens is het van belang een goede en juiste afdekking (putdeksel) op de pompinstallatie toe te passen. Deze is per situatie afhankelijk van de verkeersbelasting ter plaatse. Een door u te realiseren pompinstallatie kan in volledigheid aan ons worden toevertrouwd. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

 


Berekenen van de pompcapaciteit. 
Na opgaaf van de gewenste locatie (binnen of buiten), de functie van de pompinstallatie, de benodigde opvoerhoogte, de transport afstand van het te lozen afvalwater naar het gemeenteriool inclusief het aantal aan te sluiten lozings toestellen (vervuilingseenheden) berekenen wij geheel vrijblijvend vervolgens welke pompinstallatie voor uw situatie het beste kan worden toegepast. Uw productkennis over de vele variaties van pompen, merken en technische componenten, behoren hiermee tot het verleden. Wij adviseren u graag de juiste pompinstallatie voor uw specifike situatie.


Pompinstallaties B.V. 
Namens onze specialisten, alvast hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf en haar kwaliteitsproducten!
Meer informatie of interesse? Neem contact met ons op.

© Copyright by Pompinstallaties B.V.