×

D12 - Geschiedenis

 

 Een stukje geschiedenis.
Tot het moment dat Pompinstallaties.nl er medio het jaar 2000 een ommekeer aangaf
werd elke pompinstallatie geleverd in onderdelen. De pompen fabrikant leverde de pompen,
de besturing was afkomstig van een technische groothandel, de kunststof tank leverancier
een construktiebedrijf of een betonfabriek leverde de putschacht en nog wat andere
bedrijven leverde de resterende componenten zoals de bedrading en het leidingwerk.
En al deze nog niet op elkaar afgestemde componenten werden vervolgens dan netjes
bij elkaar uitgeleverd alszijnde: "een soort pompinstallatie". 
Maar..... zo zeker niet bij Pompinstallaties.nl 

Het zou ook erg raar over kunnen komen als een bedrijf over zichzelf verteld dat zij de beste zijn.
Nog vreemder zou het zijn als een zichzelf respecterend bedrijf over zich zelf zou vertellen
eigenlijk geheel niets goed te kunnen doen.

Dat gezegd hebbende kiezen wij er daarom voor in deze rubriek
enigszins bescheiden te vertellen waar pompinstallaties.nl tenminste
toch echt graag de enige beste in zou willen zijn.


Plug and play.
Ook nu nog, anno 2019 worden pompinstallaties zoals hierboven omschreven uitgeleverd.
Niemand die er raar van op kijkt omtrent de vele losse onderdelen
of hier tenminste iets meer praktisch gericht over na denkt helaas.
Maar..... zo zeker niet bij Pompinstallaties.nl 


Zelf uitzoeken
De installateur krijgt vervolgens de opdracht om van al deze
losse componenten waaronder: het leidingwerk, de bedrading,
balkeerkleppen e.d. teszamen met een niet verantwoordelijk
voelende leveranciers, de moeilijke opgaaf om van al deze
componenten, trachten een pompinstallatie te doen samen bouwen.
Maar..... zo zeker niet bij Pompinstallaties.nl 


Dit is voor een ieder begrijpelijk haast ondoenlijk!
Om van al deze losse onderdelen en vaak zelfs
geheel ontbrekende componenten, een deuglijke
pompinstallatie te vervaardigen zo concludeerde
men bij Pompinstallaties.nl al snel.
Maar..... zo zeker niet bij Pompinstallaties.nl 


Een verwarmingsketel of koelkast wordt toch ook
gewoon "plug and play" stekkerklaar aangeleverd?
Waarom een pompinstallatie dan niet?


Vreemd genoeg krijgt de installateur, welliswaar doch na veel
tijdrovend bellen, informatie inwinnen en verloren arbeidstijd
van al deze losse componenten doch veelal een redelijk
functionerende pompinstallatie op locatie opgebouwd.


Oprichting van Pompinstallaties.nl
En juist daar waar deze installateurs ons mede raadpleegde
om technische hulp en ondersteuning, ontstond voor ons
het idee Pompinstallaties.nl op te richten.


Echter de verouderde traditie van pompinstallaties bouwen uit losse componenten
werd door ons uiteraard direct van de hand gedaan. Het lijkt ons veel verstandiger
de vele componenten af fabriek, juist en goed op elkaar af te stemmen.
Inmiddels worden al vele jaren onze pompinstallaties af fabriek samengebouwd
en als compleet produkt "plug and play" werkend, getest en als stekkerklare
pompinstallatie inclusief handleiding uitgeleverd.
Tevens voorzien van een enkel simpel artikelnummer en een eerlijke prijs!
Zo zien wij het graag bij Pompinstallaties.nl 


Medio het jaar 2000 wordt er gelijktijdig met de sterke doorkomst van internet
en webshops, door ons de gelijknamige productnaam Pompinstallaties B.V. bedacht
welke uiteindelijk ook door de kamer van koophandel werd goedgekeurt en als zodanig
ook werd opgericht. Pompinstallaties B.V. is opgericht door enkele technische mensen
welke voorheen all-round medewerkers uit zowel de bouw, riolering, installatiewereld
als ook de machinebouw. 


Ook al lijkt het jaar 2000 nog niet zo heel lang geleden,
technisch gezien is er inmiddels al weer heel veel veranderd.
Ook pompinstallaties zijn soms aan veranderingen onderhevig
en worden gestaag ook doorontwikkeld.
Zo zien wij het graag bij Pompinstallaties.nl 


Pompinstallaties.nl
Wij werken veelal in opdracht of op de achtergrond van een aannemer of een installatieburo.
Tevens adviseren en informeren wij U graag over de mogelijkheden voor uw situatie.
Wij helpen U graag mee!


© Copyright by Pompinstallaties B.V.