×

C55.09 - GSM Module AS742/PA

GSM Alarmmodule AS742/PA met backup accu - (Bewaking en aansturen op afstand)

1x  Alarmingang voor bewaking van 230 volt netvoeding
3x  Extern aan te sluiten alarmingangen
2x  Relais uitgangen voor aansturing op afstand
1x  Backup accu 12 volt
1x  Acculader 
--  Alarmeringen kunnen worden verstuurd via SMS of een ingesproken boodschap.

GSM Module AS742/PA - Storingen, bewaking en aan/uit schakelen. 
In sommige situaties kan het niet functioneren van een pompinstallatie (bijvoorbeeld tijdens stroomuitval) nadelige consequenties met zich mee brengen. Waterschade, kortsluiting en in het ergste geval zelfs dier- en/of mensenleed veroorzaken. Pompinstallaties b.v. tracht dergelijke problemen te voorkomen met de GSM module AS742/PA. Deze GSM module AS742/PA bewaakt 24 uur de juiste werking en mogelijke storingen in en rondom uw gehele pompinstallatie. Daar wij vanuit onze positie mogelijke gevolgschade niet altijd in kunnen schatten dient u zich zelf te raadplegen of een dergelijk bewakingsysteem u ooit ten goede zal kunnen komen. Hierbij geld voorkomen is beter dan genezen. 

GSM Module AS742/PA - Aansluiten op PNC controller (pompbesturing)
Een zeer betrouwbaar hoogwater alarmeringsysteem is het inzetten van GSM modules. De PNC controllers worden standaart uitgevoerd met GSM aansluitmogelijkheid. Indien u direct bij aankoop of mogelijk later beslist uw pompinstallatie (24 uur) te doen laten bewaken door een GSM module dan kunt u deze middels een stekker gewoon bijsteken. 

GSM Module AS742/PA
Alarm en besturing via SMS en/of telefonische oproep. Totale controle over al uw elektrische installaties. Een betrouwbaar en veilig GSM-alarm seintoestel. 

GSM Module AS742/PA - Werking
Seintoestel voor telefonisch alarmering en voor surveillance van technische defecten en gebrek van 230V voeding. Het seintoestel gebruikt het GSM netwerk en vereist een SIM kaart. Een pre-paid kaart is hiervoor helemaal geschikt. Dat de pech een toevallige oorzaak heeft, een onhandigheid of een kwaadwillige handeling heeft, zult u onmiddellijk verwittigd worden door een SMS of een stembericht. En dit zowel in geval van een technisch defect dan van een onderbreking van de voeding. 

GSM Module AS742/PA - Toepassingen
Bestemd voor het bewaken van installaties zoals:
pompen van drainage en irrigatie
Antenne pylonen
radiosteunzender
stroomgeneratoren
drankautomaten
Willekeurig technisch defecten enz... 

GSM Module AS742/PA - 4 alarmingangen
Deze module beschikt over vier alarmingangen te gebruiken voor de bewaking van installaties zoals thermostaten, alarmcontacten van technische installaties, intrusie, enz. 

GSM Module AS742/PA - Stroomvoorziening 230V
Een permanent toezicht op 230V voeding wordt verzekerd. Aan het begin van het defect wordt een alarm overgebracht. U zult eveneens van de terugkeer naar een normale situatie verwittigd worden. 

GSM Module AS742/PA - 2 relais bediendbaar op afstand
De twee relais kunnen bediend worden met gewoon telefoon oproepen. Veiligheid is verzekerd door een wachtwoord te introduceren op toetsenbord van de telefoon (vanuit ieder welk nummer) of door de herkenning van het oproepende nummer (CLIP moet zichtbaar zijn). Een van de relais kan door een onbeantwoord oproep gratis geactiveerd worden. Deze mogelijkheid is alleen toegankelijk door de vooraf geregistreerde gebruikers (max. 4 gebruikers). De programmeerbare relais kunnen dienen voor van op afstand een rolscherm, een portaal te bedienen, voor bijvoorbeeld, toegang te geven aan een leverancier of technicus buiten de opening uren. U kunt eveneens de verwarming aanzetten in geval van risico van vorst. 

GSM Module AS742/PA - Historisch overzicht van de gebeurtenissen
De module behoudt in geheugen de 1000 laatste evenementen. U kunt ter plaatse of op afstand het historisch overzicht raadplegen van elk apparaat. Elke gebeurtenis, inzet in dienst, buiten dienst, defect van 230V, defect van temperatuur, terugkeer naar de norm, enz… zullen met datum en uur geregistreerd worden. 

GSM Module AS742/PA - Overbrenging van een alarm
Per SMS: Een tot vier Gsm nummers zullen een SMS ontvangen wanneer een anomalie wordt ontdekt. Elke SMS kan tot aan 160 karakters bevatten, hetgeen toelaat de belanghebbenden te verwittigen in een duidelijke taal. Een SMS zal in het begin van de pech alsmede naar de terugkeer naar een normale situatie verzonden worden. Aldus als een uitrusting tijdelijk, vervolgens wordt uitgeschakeld en opnieuw aangesloten, zult u onmiddellijk erover verwittigd worden. 

GSM Module AS742/PA - Met een besproken bericht
Gelijktijdig of niet met SMS ‘s, zal een vocaalbericht overgebracht worden naar 1,2,3 of 4 nummers vaste of GSM. De belanghebbenden zullen dus vanaf afhaken van de lijn een voor- geregistreerde bericht horen overeenstemmend met de ontdekte situatie. Deze berichten zullen door de gebruikers geregistreerd worden door het GSM nummer van de module op te bellen. Enkele bedieningen op het klavier van de telefoon maken het mogelijk om de berichten te registreren. Het gebruik is dus bijzonder eenvoudig. Elk bericht kan 8 seconden lang zijn. 

GSM Module AS742/PA - Onmiddellijk verwittigd worden van een alarm.
Met behulp van speciale software, kunt u onmiddellijk een SMS, verzonden door uw GSM module, ontvangen op uw PC. U zult aldus op uw PC, op kantoor, over een spoor beschikken van alle SMS ‘s verzonden dag en nacht zonder een communicatie tot stand te brengen met uw GSM modem. U zult eveneens de SMS ‘s ontvangen die verzonden worden door uw GSM operator naar elk GSM modem. Wat zeer nuttig is bij gebruik van pre-paid SIM kaarten. U zult eveneens elke dag, elke week, automatisch een SMS kunnen ontvangen die u het huidig statuut wijst van apparaat. Zie verder "geavanceerde functies".

Hoe ?
U sluit een GSM-USB modem aan op uw PC, waarin een SIM kaart wordt ingevoerd. De software zal automatisch de SMS ‘s verzonden door uw GSM modem ontvangen. Een van de vier nummers waar naar SMS ‘s worden verzonden, is het nummer van de SIM kaart van uw ontvangst modem. Hetzelfde modem zal u eveneens toelaten om de historische overzichten te lezen, de configuratie van uw apparaten te controleren en te wijzigen. Elke ontvangen SMS zal door de naam van de klant waar bij het apparaat wordt geplaatst geïdentificeerd worden. U zult natuurlijk de lijst van de klanten moeten creëren. 

GSM Module AS742/PA - Technische kenmerken

Behuizing
PVC, IP55, met transparant of ondoorschijnend deksel 
Afmetingen: 170 x 145 x 88 mm 
Gewicht: 1,5 Kg 
Verbruik: Max. 15W Wakende toestand : +/- 5W 

Batterij: 
12V 1,2Ah hermetisch 

Batterijlader 
12V 350 mA met handhavingsstroom. 
Bescherming tegen kortsluiting en polariteit inversie. 

GSM 
GSM netwerktype; GSM 900MHz phase II/GSM 1800 MHz
SIM-kaart; plug-in 3 V "small" 
Uitgezonden vermogen; 2 W 
Ontvangstgevoeligheid; -105 dBm 

Antenne
Frequenties; 900 / 1800 MHz
Impedantie; 50 ohms 
Gestraald vermogen; 2 W 
Antenneaansluiting; FME (mannelijk) 
Lengte kabel; 3 tot 10 m of zonder kabel 

Voeding 
Aansluitklemmen; 9 tot 24 VDC 500mA max

Kabel aansluiting
Interfacetype; USB 
Connector; USB type B, geleverd met USB A-B kabel 

Ingangen
Ingangsniveau "0"; N.O. - open contact 
Ingangsniveau "1"; ingang op minteken (V-) 
Max. ingangsspanning; + 24VDC 
Debouncing; van 10. msec tot 254 minuten 

Schakelcontacten 
Schakelaar nr. 1; N.O, Max. 15A 24VDC of 120VAC 
Schakelaar nr. 2; N.O, Max. 15A 24VDC of 120VAC 
Omschakelduur van het contact; Tussen 0,1 en 254 secondes (4 minuten) of permanent 

Diverse
aansluitklemen; schroefklemmen, inplugbar in het apparaat 
Afmetingen zonder kabels; 84 x 72 x 32 mm 
Werkingstemperatuur; -10 tot 60 °C 
Gewicht: apparaat; 200 gr