×

C55.05 - Controllers PNC

PNC Controllers - Pneumatische drukmeting
De PNC controller werkt op basis van pneumatische druksensoren. Pneumatische druksensoren worden toegepast als men een betrouwbare en onderhoudsvrije meting van vloeistofniveau's dient te waarborgen. Pneumatische druksensoren zijn naast een hoge betrouwbaarheid ook bestand tegen de barre omstandigheden in het vuilwatercompartiment van een pompinstallatie, zoals agressive gassen en tijdens hoge temperatuur wisselingen. Pneumatische druksensoren zijn beter bekent uit de witgoed industrie waar zij reeds jarenlang succesvol worden toegepast in wasmachines en vaatwassers. De hiermee vergelijkbare en zeer betrouwbare druksensoren worden zo ook toegepast in deze PNC controller(s). Een dubbele sensorbuis in de pompinstallatie wordt middels twee luchtslangen aangesloten op de PNC controller. Het pneumatisch druksensor communiceert met de aangeloten PLC (computer). Deze PLC berekent vervolgens (middels complexe software) razendsnel het waterniveau in de pompinstallatie en bestuurt geheel foutloos de aangesloten perspomp(en), het hoogwateralarm, de mogelijk aangesloten GSM module, het gebouwenbeheersysteem en alle overige randapparatuur en componenten. Tevens is de PNC controller de basis voor alle overige randapparatuur zoals een gebouwenbeheersysteem, alarmlamp of een GSM alarm module (optioneel).

PNC Controllers - Plug and play
De PNC controller (besturing systeem) is zo ontwikkeld dat men middels het alleen insteken van stekkers (plug and play) deze PNC controller kan installeren. Een elekromonteur is hierbij niet meer benodigd, het geen tijd, planning en aansluitkosten bespaard.

PNC Controllers - Zelfdiagnose systeem
Een technisch moeilijker uit te leggen, doch te begrijpen groot voordeel van deze besturing is dat het systeem zichzelf controleert (uniek in zijn soort). Het besturingsysteem is in staat zichzelf en alle aangesloten componenten continu te controleren op mogelijke functiefouten (zelfdiagnose). Ook het automatisch kallibreren (niveau correctie) vormt hierbij geen enkel probleem.

PNC Controllers - Ontwikkeling
Aan deze generatie PNC controllers is reeds jarenlang onderzoek en ontwikkeling gedaan. De PNC controller is een unieke pompbesturing en wordt exclusief door ons geproduceert en op de markt gebracht.

PNC Controllers - Veiligheid
Een niet minder belangrijk groot voordeel van de PNC controller is dat de gehele pompbesturing middels twee eenvoudige luchtslangen Ø 6 mm en een zwakstroom alarmvlotter communiceert met de elders gelegen pompinstallatie.  Luchtdrukmeting door twee luchtslangen is een uiterst veilige en betrouwbare manier van niveaumeting van vloeistoffen. 

PNC Controllers - Alarmmelding(en)
Deze pompbesturing registreerd alle mogelijk optredende storingen. Om doch zelfs tijdens plotselinge slangbreuk, een juiste niveaumeting te behouden is een extra alarmvlotter aangesloten welke (tijdens uitval druksensor) zorg draagt voor een normaal blijven functioneren van de gehele pompinstallatie. De pompbesturing geeft een melding weer van deze niet functionerende drukmeting (slang los) maar ook tijdens een storing aan overige componenten zoals het alarmvlotter en de conditie van de perspomp(en).

PNC Controllers - Accupack noodstroom
In sommige situaties kan het niet functioneren van een pompinstallatie (tijdens stroomuitval) nadelige gevolgen hebben. Stroomuitval kan waterschade en/of in het ergste geval zelfs dier- of mensenleed veroorzaken. Daar gevolgschade soms niet goed is in te schatten dient u zich zelf te raadplegen of een dergelijke noodstroomvoorziening u tijdens mogelijke calamiteiten ten goede zal kunnen komen. Hierbij geld de stelregel; voorkomen is beter dan genezen!

PNC Controllers - GSM Alarmmodule 
Een zeer betrouwbaar hoogwater alarmeringsysteem (24-uur) is het inzetten van een GSM alarmmodule. De PNC controller kan worden uitgevoerd met een extra aansluitmogelijkheid (optioneel) voor aansturing en uitbellen van alarmeringen tijdens calamiteiten. Indien u mogelijk later beslist uw pompinstallatie (24 uur) te doen laten bewaken door een GSM alarmmodule dan kunt u deze middels een aansluitstekker eenvoudig bijsteken.

Informeer naar onze mogelijkheden.