×

C55.02 - Controllers VLC

VLC Pompcontroller

Een VLC pompencontroller is een intelligent en volledig automatisch werkende pompbesturing. Naast de gehele pompinstallatie zal de pompcontroller ook alle aangesloten randapparatuur zoals het gebouwenbeheersysteem, GSM alarmmodule etc. nauwkeurig doen aansturen en controleren. Eventuele functiefouten en/of calamiteiten aan uw pompinstallatie zullen door de VLC pompcontroller direct worden opgemerkt.

Robuust en betrouwbaar
De VLC pompcontroller is uitgevoerd met een krachtige schakelcomputer, diverse meet- en regelsensoren. De robuuste VLC pompcontroller zorgt voor een foutloos en stabiele aansturing van uw gehele pompinstallatie. Meer dan 100 functies, diverse sensoren en mogelijke pompcalamiteiten worden middels het zelfdiagnose systeem continu gecontroleerd. Verder is de VLC pompcontroller voorzien van betrouwbare en energiezuinige LED aanduidinglampen met een zeer lange levensduur. 

Eenvoud
De VLC pompcontroller laat zich zeer eenvoudig aansluiten. De besturingsunit is daarvoor speciaal uitgevoerd middels stekkers en stopcontacten (zie afbeelding). Het intern eigen zelfdiagnose systeem controleert vervolgens alle benodigde aansluitingen op een juiste aansluiting. Hierdoor is foutieve aansluiting uitgesloten. Foutieve installatie is dus niet mogelijk! 

Automatische lastwissel
De VLC pompbesturing is uiteraard voorzien van een automatische lastwissel schakelaar. Dit betekend dat de pompcontroller elke perspomp even vaak inschakeld. Elk aangesloten perspomp wordt dus praktisch evenveel belast. De pompcontroller zal telkens een andere eerste perspomp doen inschakelen. Na een ingeschakelde perspomp zal (indien noodzakelijk) automatisch een volgende perspomp worden ingeschakeld. Dit kunnen een, twee of vier perspompen zijn en op aanvraag zelfs tot een oneindig aantal perspompen. Dit ter ondersteuning en behoud van voldoende pompcapaciteit. 

Zelfdiagnose systeem
Wanneer een aangesloten perspomp niet normaal functioneerd bijvoorbeeld door: pompblokkering, verstopping, slijtage, kabelbreuk etc. volgt hiervan direct een alarmmelding. De aangesloten perspompen worden continu bewaakt op juist functioneren even als de vele overige facetten waaronder; een verstopte persleiding, kabelbreuk, geblokkeerde perspomp, niveauvlotter bewaking, functioneren van drukknoppen en schakelaars, vlotterfout, putdekselbeveiliging, droogloopbeveiliging etc. 

Opsporen van de storing is al gedaan
Met de komst van deze bijzondere VLC pompcontroller behoort ook het langdurig opsporen van een mogelijke storing tot het verleden. Alle mogelijke storingen en daarmee letterlijk bedoeld elk mogelijk probleem aan, in, en rondom de pompinstallatie zal evenals een defecte schakelaar of losse bekabeling door de unieke VLC controller direct worden opgemerkt. Elk mogelijk opgetreden storing wordt middels een unieke storingcode kenbaar gemaakt. Eventuele pompverbranding of andere vervolgschade aan de pompinstallatie kan door een foutieve aansturing volledig worden uitgesloten.

VLC pompcontroller
De hoogst haalbare betrouwbaarheid in pompbesturing. Ontworpen door Pompinstallaties b.v. en haar eigen ervaren specialisten.