×

4.03 - Machine nummer

Waarom is een machine nummer zo belangrijk?
Een machine nummer wordt door onze monteur(s) op de besturingskast van Uw pompinstallatie aangebracht.
Middels dit machine nummer worden zoveel mogelijk gegevens over Uw pompinstallatie verzameld.
Naast alle technische gegevens, zoals het type perspompen, besturingskast etc. worden ook installatie foto's,
contactpersonen, onderhoud history en overige informatie in- en rondom Uw pompinstallatie in ons systeem geregistreerd en opgeslagen.
Immers een pompinstallatie betreft een machine welke ergens op een unieke locatie, veelal onzichtbaar is geplaatst.

Wat is het nut van een machine nummer?
Met dit uniek machine nummer kunnen wij direct veel informatie en specifieke wensen en instructies inzien.
Dit kan zijn informatie over bijvoorbeeld het type pompinstallatie, of over de locatie waar Uw pompinstallatie
zich in- of rondom Uw woning of het gebouw bevind.
Maar bijvoorbeeld ook bij wie onze monteur(s) zich moeten melden tijdens spoed calamiteiten.

Gratis machine nummer.
Tijdens het onderhoud in jaargang 2018 wordt Uw pompinstallatie GRATIS voorzien van dit uniek machine nummer.
Uw pompinstallatie is daarmee in ons systeem bekent, gedocumenteerd en omschreven.
Onze monteur(s) herinneren en herkennen daarmee Uw specifieke installatie waardoor
zij functioneel en adekwaat kunnen handelen tijdens het onderhoud of calamiteiten.

Heeft Uw pompinstallatie geen machine nummer?
Dan is Uw pompinstallatie data bij ons mogelijk ook niet bekent en/of onvolledig.

Advies:
Vraag dan spoedig een IBS-controle t.b.v. een machine nummer bij ons aan.
Daarmee zorgen wij er voor dat ook Uw pompinstallatie door onze monteur(s) wordt
voorzien en gedocumenteerd middels een uniek machine nummer.

 

Copyright by Pompinstallaties B.V.