×

3.04 - Beregening

BEREGENING SYSTEMEN
Op het gebied van beregening heeft Pompinstallaties B.V. echter veel te bieden. Wij leveren de totale beregening. Zoals het berekenen, leveren, aanleggen en onderhouden van een totaal programma beregening systemen.

BEREGENING IN NEDERLAND?
Beregening lijkt een overbodige luxe in ons regenklimaat, echter niets is minder waar. Om bijvoorbeeld uw tuin, sportveld en manege in optimale conditie te kunnen behouden is een goede vocht ballance noodzakelijk. In droge periodes is automatische beregenen de oplossing.

Middels geautomatiseerde systemen is het mogelijk grote oppervlakten zoals grasvelden, maar ook kleine borders te beregenen met de juiste hoeveelheid water. Beregeningsinstallaties zijn er in handmatig bedienbare, tot zeer compleet geautomatiseerde systemen. Door het toepassen van diverse sensoren in combinatie met een krachtig besturingsysteem wordt er ook gewoon zorgzaam beregend tijdens uw afwezigheid. Zo wordt uw tuin in optimale conditie gehouden.

De meeste sproeiers kunnen zo worden afgesteld, dat uw bestrating, terras, tuinmeubels en woning niet beregend worden. Ook zijn er pop-up sproeiers die, als er niet gesproeid wordt, onzichtbaar wegzakken tot onder het maaiveld. Ze vormen dus geen belemmering tijdens maaiwerkzaamheden.

Beregeningsystemen kunnen worden gevoed met bovengrondse- of onderwater pompsystemen die uit een eigen bron beregenen (buffertank) of welke zijn aangesloten op de normale drinkwaterleiding. Wat voor soort beregeningsysteem voor U van toepassing is hangt af van de mogelijkheden en uw eigen wensen.

TOEPASSING VAN EEN BEREGENINGSINSTALLATIE
Een beregeningsinstallatie kan onder meer worden toegepast voor het groen rondom woningen en gebouwen, bij sportvelden, bij land en tuinbouw, in en rondom maneges zoals paardenbakken, paddocks, stapmolens e.d. om een te mulle ondergrond en stuifzand tegen te gaan. Stuifzand is onprettig en verstoort de ademhaling van mens en paard.

REGENWATER HERGEBRUIK SYSTEMEN
Pompinstallaties B.V. maakt voor het beregenen steeds vaker gebruik van regenwater hergebruik systemen. Dit om U meerwaardig en beter beregeningsysteem te kunnen leveren dan wat U eerder daadwerkelijk had gewenst. Een goed advies is namenlijk een zorgeloos en onderhoudsarm beregeningssysteem te leveren zonder grondboringen, grondwaterfilters, storende geuren of roestvorming in uw tuin, rondom uw woning of op de gevels door hinderlijk vervuild ijzerhoudend grondwater.

TWEE IN EEN BEREGENINGSYSTEEM
Een regenwaterhergebruik beregening systeem betekent het schoon, doeltreffend, betrouwbaar, gezond en krachtig beregenen van uw tuin. Een directe bijkomstigheid is dat ook uw toiletspoelingen eveneens op het waterhergebruiksysteem kunnen worden aangesloten. Ook kunnen er in of rondom uw woning of tuin een of meerdere vaste aansluitpunten worden vervaardigd (waterstekkers) voor directe aansluiting van uw tuinslang. Het opgeslagen regenwater kan direct uit het systeem worden afgetapt voor gebruik van handmatige besproeiing van uw tuin of het wassen van uw fiets, motor of auto.

REGENWATER BUFFERTANK
Middels een of meerdere ondergrondse regenwatertanks worden tijdens elke regenbui grote hoeveelheden regenwater gebuffert en opgeslagen. Afhankelijk van de gewenste regenwater opslagcapaciteit zijn deze regenwatertanks leverbaar van 1500, 3000, 4500 en 6000 liter. Het opgeslagen regenwater kan op elk gewenst moment afgetapt en gebruikt worden voor alle andere doeleinden dan het gebruik van drinkwater. Groot voordeel van het opgeslagen regenwater is dat het schoon- en zonder hoge concentraties ijzer (roest) in het water aanwezig is.

NADEEL VAN EEN GRONDWATER BRONNERING
Voor het omhoogpompen van grondwater dient men veelal een vergunning aan te vragen bij het locaal waterschap. Afhankelijk van betreffende locatie geeft grondwater uit een bron (diep gespoten put in tuin) soms stankoverlast en heeft een nadelig hoog ijzergehalte. Dit roestig bruine grondwater geeft hierdoor een bruine afzetting op planten en gevels. Deze doch schadelijke manier van beregening is rondom de woning niet gewenst.

GEEN TEKORT AAN REGENWATER
Normaliter hebben wij in Nederland ruim voldoende natte periodes. Op dat moment worden de ondergrondse watertanks volledig gevuld met regenwater. Doch kan het evengoed voorkomen dat bij langdurige droogte deze watertanks doen leeggeraken. Een niveausensor registreerd dit mogelijk tekort aan regenwater en vult de tank(s) wederom tot 30% met normaal leidingwater. Zo kan het waterhergebruik systeem doch altijd nog een grote hoeveelheid regenwater opslaan (restant tanks 70%) en komt het systeem niet droog te staan voor beregening of plotse toiletspoelingen.

Nog een bijkomstig groot voordeel is dat men door deze grote opslag van aanwezig regenwater in een kort stondige periode veel regenwater kan aanroepen. Het beregenen kan hierdoor dus zeer snel en met vele sproeiers gelijktijdig, krachtig worden uitgevoerd. Een kwestie van de juiste hoeveelheid sproeiers, tank- en pompcapaciteit kiezen.

BEREGENING VAN DE TOEKOMST
Echter voor beregeningsinstallaties laat nog te wensen over. Het aanleggen van een beregeningsinstallatie gaat eigenlijk het beste als de tuin klaar is. Echter het aanleggen van het benodigd leidingwerk in de kant en klare tuin is dan doch geheel niet meer gewenst.

Steeds vaker maakt Pompinstallaties B.V. gebruik van het Varisto beregeningsysteem. Dit Varisto beregeningsysteem bestaat uit een ondergrondse regenwater opslagtank, een besturingsysteem, een krachtige perspomp welke gekoppeld aan een enkele robuuste sproeier. Deze robuuste sproeier is in staat om op alle plaatsen te kunnen doen sproeien. Omdat het Varisto sproeier geheel rondom 380 graden kan roteren. Door het variabel aanpassen van de watersnelheid kan deze dichtbij of ver sproeien. Het Varisto sproeier is geschikt voor afstanden van 1 tot 12 meter en tot een beregend oppervlakte van ca. 450 m².

BEREGENING OP AANVRAAG
Het assortiment beregening is ruim omvattend en wordt daardoor niet up to date op onze website vermeld. Indien U meer informatie wenst over onze beregeningstechnieken vernemen wij dat graag. Onze specialisten helpen U graag!

Meer informatie of interesse? Neem contact op

 

Copyright by Pompinstallaties B.V.