×

1.09 - Waterhergebruik

BEREGENING SYSTEMEN
Op het gebied van beregening heeft Pompinstallaties b.v. U veel te bieden. Zo kunt U bij ons terecht voor het berekenen, leveren, aanleggen en uitvoeren van een totaal programma beregeningsmaterialen.

WATER HERGEBRUIK- & BEREGENING SYSTEMEN
Pompinstallaties b.v. maakt voor beregening systemen bijvoorkeur gebruik van waterhergebruiksystemen. Dit om U te kunnen leveren wat U daadwerkelijk wenst. Namenlijk een goed en zorgeloos beregeningssysteem zonder storende geur en/of roestvorming in uw tuin of op uw gazon. Een mooie bijkomstigheid is dat uw toiletspoelingen eveneens op het waterhergebruiksysteem kunnen worden aangesloten. Ook kunnen er in de tuin een of meerdere aansluitpunten worden gecrieert (buitenkraan) voor handmatige besproeiing van tuin of het wassen van uw auto.

Middels een of meerdere ondergrondse regenwatertanks worden het gehele jaar grote hoeveelheden regenwater gebuffert en opgeslagen. Afhankelijk van gewenste regenwater opslagcapaciteit zijn er regenwatertanks leverbaar van 1500, 3000, 4500 en 6000 liter. Het opgeslagen regenwater kan worden gebruikt voor alle andere doeleinden dan het gebruik van drinkwater. Grote voordeel van het opgeslagen regenwater is dat het schoon- en zonder hoge concentraties ijzer (roest) in het water is. Afhankelijk van de locatie geeft grondwater uit een bron (diepe gespoten put in tuin) vaak stankoverlast en heeft nadelig veel roest (bruine afzetting op bloemen en gevels) hetgeen vaak ongewenst is.

GEEN TEKORT AAN REGENWATER
Normaliter hebben wij in Nederland ruim voldoende natte periodes. Op dat moment worden en zijn de ondergrondse watertanks volledig gevuld met regenwater. Doch kan het evengoed voorkomen dat bij langdurige droogte deze watertanks doen leeggeraken. Een niveausensor registreerd dit mogelijk tekort aan regenwater en vult de tank(s) tot 30%. Zo kan het waterhergebruik systeem doch altijd nog een grote hoeveelheid regenwater opslaan 70% en komt het systeem niet droog te staan voor beregening of plotse toiletspoelingen.

Nog een groot voordeel is dat men met voldoende opslag van regenwater veel regenwater kan aanroepen in een zeer korte periode. Het beregenen kan hierdoor dus zeer snel en met vele sproeiers krachtig en tegelijk worden uitgevoerd. Een kwestie van de juiste pompcapaciteit kiezen.

BEREGENING VAN DE TOEKOMST
Echter voor beregeningsinstallaties laat nog veel te wensen over. Het aanleggen van een beregeningsinstallatie gaat eigenlijk het beste als de tuin klaar is. Echter het aanleggen van het benodigd leidingwerk in de kant en klare tuin is dan doch geheel niet meer gewenst.

Steeds vaker maakt Pompinstallaties b.v. daarom gebruik van ons eigen Varisto beregeningsysteem. Dit Varisto beregeningsysteem bestaat uit een ondergrondse regenwater opslagtank, een besturingsysteem, een krachtige perspomp welke gekoppeld aan een enkele robuuste sproeier. De robuuste sproeier is in staat om op alle plaatsen te kunnen doen sproeien. Omdat het Varisto sproeier geheel rondom 380 kan roteren. Door het variabel aanpassen van de watersnelheid kan deze dichtbij of ver sproeien. Het Varisto sproeier is geschikt voor afstanden van 1 tot 12 meter tot een beregend oppervlakte van ca. 450 m².

BEREGENING OP AANVRAAG
Het assortiment beregening is zeer uitgebreid en kan niet up to date op onze site staan. Gelieve ons te informeren indien U meer informatie wenst over onze beregeningstechnieken.

© Copyright by Pompinstallaties b.v.

 

Copyright by Pompinstallaties B.V.