×

1.02 - Werking pompinstallatie

Een pompinstallatie bestaat eenvoudig gezegd uit een verzameltank met daarin een perspomp
en diverse regelapparatuur voor de aansturing en/of alarmering van de pompinstallatie. Het te lozen
afvalwater wordt in een opvangtank van de pompinstallatie verzameld, om vervolgens door de perspomp
via een drukriolering (persleiding) verder te worden getransporteerd.

Afhankelijk van de situatie, de gewenste pompcapaciteit en/of de bedrijfszekerheid van een pompinstallatie,
kan elke pompinstallatie (ongeacht 1 of 2 perspompen) een uniek zijnde machine worden genoemd.

Bedrijfszekerheid.
Meerdere perspompen in een pompinstallatie (2-pomps DUO-systeem) kunnen uiteraard een hogere
pompcapaciteit genereren dan een enkele perspomp. Maar vaak is de bedrijfszekerheid van het DUO-systeem
de reden van toepassing. Zo zal bij een mogelijke uitval, storing of een tekort aan pompcapaciteit van een der beide perspompen,
de andere perspomp (mede) in werking doen treden.Kwaliteit.
Een goede pompinstallatie is langdurig in staat om schoon- of vervuild afvalwater,
inclusief vaste bestandsdelen, probleemloos te verpompen naar hoger- of verder gelegen rioolstelsels.
Een essentieel onderdeel ter verkrijging van een goede pompinstallatie is het naar juistheid toepassen
en afstemmen van hoogwaardige componenten. Om ook het juist functioneren van onze pompinstallaties
te kunnen garanderen wordt elk "plug and play" pompsysteem dat onze fabriek verlaat uitvoerig getest
op het naar juistheid functioneren van deze technische en mechanische componenten.

Enkele aandachtspunten bij het installeren.
Om vergissingen bij het installeren en aansluiten van een pompinstallatie te voorkomen,
dient men naast de inlaat, uitlaat (persleiding), veiligheidsvoorzieningen en de bekabeling van een pompinstallatie
ook rekening te houden met een noodzakelijke beluchtingsleiding. Deze open beluchtingsleiding met de buitenlucht
zorgt voor een goede instroming van het afvalwater naar de pompinstallatie. Hierdoor kan de aanwezige lucht
in de pompinstallatie tijdens het instromen van afvalwater naar buiten ontsnappen en voorkomt men tevens
dat de pompinstallatie zich vacuum zuigt tijdens het wegpompen van dit rioolwater. Tijdens het pompen wordt
door de beluchtingsleiding dus lucht van buiten aangetrokken! Een open beluchtingsleiding voorkomt ergenis
van borrelende sifons of foutieve niveau metingen.

Aanbevolen open beluchtingsleiding: minimaal Ø 50 mm.

Tevens is het van belang een goede en juiste afdekking (putdeksel) op uw pompinstallatie toe te passen.
Deze is per situatie afhankelijk van de verkeersbelasting ter plaatse.
Een door U te realiseren pompinstallatie kan ook in volledigheid aan ons worden toevertrouwd.
Voor meer informatie kunt U contact met ons opnemen.

Berekenen van de pompcapaciteit.
Na opgaaf van de gewenste locatie (binnen of buiten), de functie van de pompinstallatie, de opvoerhoogte,
de transport afstand van het te lozen afvalwater inclusief het aantal aan te sluiten lozings toestellen (vervuilingseenheden)
berekenen wij geheel vrijblijvend, vervolgens welke pompinstallatie voor Uw situatie het beste kan worden toegepast.
Uw productkennis over de vele variaties van pompen, merken en technische componenten, behoren hiermee tot het verleden.
Wij adviseren U de juiste pompinstallatie voor Uw specifike situatie.

Pompinstallaties.NL
Voor vragen hierover gelieve contact met ons op te nemen.
Namens onze specialisten, alvast hartelijk dank voor Uw interesse in ons bedrijf en haar kwaliteitsproducten!

Meer informatie of interesse? Neem contact op

© Copyright by Pompinstallaties b.v.

 

Copyright by Pompinstallaties B.V.